Quốc phòng - An ninh

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ

15/05/2024 16:15 61 lượt xem

Ngày 15.5, Đoàn công tác của Công an huyện Yên Minh do Thượng tá Bùi Văn Khuyến - Phó trưởng Công an huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng tại xã Na Khê.

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ

     Tại đây, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hệ thống văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện ở cấp xã, các văn bản hội nghị, báo cáo, kết luận giao ban hệ thống sổ sách việc trao đổi thông tin. Kết quả phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, xây dựng phương án bảo vệ các mục tiêu trọng yếu; việc thực hiện quy định về thông báo, trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin. Kết quả phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và xử lý tình huống phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, xây dựng, bảo vệ lực lượng, huấn luyện, diễn tập.

          Qua buổi kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá hai lực lượng của xã Na Khê đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành tốt các mặt công tác phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự, tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn. Công tác nắm tình hình, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin được tiến hành thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, không để xảy ra tình huống đột xuất, bị động, bất ngờ; công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh chính trị được tiến hành thường xuyên, có hiệu quả. Thực hiện tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn các ngày lễ và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hoàng Nhung - Xã Na Khê

Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập