Xây dựng Đảng

Hội nghị học tập nội dung bài viết, tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy Hà Giang

10/05/2024 15:01 193 lượt xem

          Ngày 10.5, Đảng ủy xã Bạch Đích tổ chức hội nghị triển khai, học tập nội dung bài viết, tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Kết luận, Chỉ thị của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy Hà Giang. Dự hội nghị có 156 đảng viên đến từ 24 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Hội nghị học tập nội dung bài viết, tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy Hà Giang

Hội nghị đã  được nghe báo cáo viên là các đồng chí trong thường trực Đảng ủy xã giới thiệu nội dung cốt lõi, cơ bản bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư cũng như quán triệt đầy đủ, liên hệ vận dụng sát thực tế điều kiện địa phương, cán bộ đảng viên dự hội nghị vui mừng, phấn khởi, nhận thức sâu sắc truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng. Khơi dậy niềm tự hào, niềm tin với Đảng quang vinh,  Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng. Tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận trong nhân dân về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ hình ảnh uy tín của Đảng và đất nước, làm thất bại mọi âm mưu chống phá, xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị về đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tự hào, tự tin, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.       

                             

Khánh Trình - Đảng ủy xã Bạch Đích

Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập