Quốc phòng - An ninh

Hiệu quả của Tổ tự quản khu vực giáp ranh an toàn về an ninh trật tự tại xã Lao Và Chải

21/05/2024 15:20 69 lượt xem

Trong những năm gần đây, hoạt động của các Tổ tự quản khu vực giáp ranh an toàn về an ninh trật tự trên địa bàn xã Lao Và Chải đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Hiệu quả của Tổ tự quản khu vực giáp ranh an toàn về an ninh trật tự tại xã Lao Và Chải

Điển hình là Tổ tự quản khu vực giáp ranh an toàn về an ninh trật tự tại thôn Túng Tẩu, Tổ được thành lập vào tháng 7/2020 với 07 thành viên tham gia, trong đó đồng chí Bí thư Chi bộ thôn là Tổ trưởng và các thành viên là những người tham gia hoạt động trong thôn. Từ khi được thành lập và đi vào hoạt động, Tổ đã tích cực tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội cho người dân; tuyên truyền, giáo dục về luật an toàn giao thông đường bộ; phòng cháy, chữa cháy; vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng chống ma túy, mua bán người; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết 27 của Tỉnh ủy về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; một số chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế, xã hội như: 3 chương trình mục tiêu quốc gia; vận động trẻ đi học; cải tạo vườn tạp...

Được biết, thôn Túng Tẩu hiện có 61 hộ dân, với 100% là người dân tộc Mông sinh sống, đa số người dân có nhận thức hạn chế về pháp luật và kỹ năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của UBND và hướng dẫn của lực lượng Công an xã, Tổ tự quản khu vực giáp ranh an toàn về ANTT  thôn Túng Tẩu còn thường xuyên tổ chức tuần tra để bảo đảm an ninh trật tự ở trong thôn; tổ chức hòa giải, giải quyết dứt điểm 12 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân về tình cảm, tranh chấp đất đai, nguồn nước và mâu thuẫn khác; giáo dục, răn đe các trường hợp lấy củi trong rừng của tập thể thôn. Nắm tình hình báo tin cho Công an xã 01 vụ gây rối trật tự công cộng, 01 vụ đánh bạc; phản ánh đến UBND xã xử lý 01 vụ đào đất làm nhà chưa được cấp phép. Hàng tháng phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy ước của thôn.

Hiện nay, trên địa bàn xã Lao Và Chải huyện Yên Minh có 4 Tổ tự quản khu vực giáp ranh an toàn về ANTT, các Tổ sau khi được thành lập và đi vào hoạt động ngày càng  khẳng định vai trò, vị trí và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ gìn ổn định trật tự an toàn xã hội tại khu dân cư, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã ngày càng phát triển.

Có thể thấy, hiệu quả hoạt động của các Tổ tự quản khu vực giáp ranh an toàn về ANTT trên địa bàn xã lao Và Chải đã và đang mang lại những hiệu quả tích cực, nhận thức của người dân về việc chấp hành pháp luật được nâng lên, tình hình ANTT, an toàn giao thông có chuyển biến rõ rệt. Trong thời gian tới, xã Lao Và Chải tiếp tục thành lập các Tổ ở tất cả các thôn để từ đó góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn…

Mai Thức

Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập