Xây dựng Đảng

Chi bộ Quân sự xã Thắng Mố “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

28/05/2024 08:52 582 lượt xem

Chi bộ Quân sự xã Thắng Mố  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Lực lượng dân quân giúp nhân dân khác phụ hậu quả thiên tai 

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những năm qua, Chi bộ Quân sự xã đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, làm thay đổi nhận thức cũng như hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và lực lượng dân quân; phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cộng đồng trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tác phong của người đứng đầu và nhiệt tình, năng động của cán bộ đảng viên gắn với tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể ở từng vị trí công tác; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
    Xác định công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển địa phương. Quan tâm chú trọng và thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú thông qua trang tin điện tử, bản tin nội bộ, nhóm Zalo nội bộ. Trong đó, nội dung tuyên truyền được Chi ủy chi bộ chỉ đạo tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế –  xã hội, những khó khăn, thách thức mới, thời cơ và thuận lợi để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch, với mục tiêu tổng quát và phương châm thi đua “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu” được chi bộ đề ra. Các hình thức thông tin, tuyên truyền thông qua các cuộc họp chi bộ, họp hội đồng nghĩa vụ quân sự, hội nghị sinh hoạt chuyên đề, hệ thống truyền thanh nội bộ và qua các bảng tin, tuyên truyền trực quan hình ảnh. Kết hợp với công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên đã góp phần cho bầu không khí dân chủ, tạo sự đồng thuận, đồng tâm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.
    Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách của Người đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Chi bộ Quân sự đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII của Đảng và thực hiện nhiệm vụ được giao.  Đồng thời, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát đúng, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp đã đề ra; đi cùng với đó là đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng và tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành nghị quyết...
    Cùng với đó, Chi bộ và Ban chỉ huy quân sự xã đã triển khai cụ thể hoá nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XI, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Chi bộ chỉ đạo nêu cao vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh tuyên truyền để đảng viên phòng, tránh và đấu tranh, ngăn chặn. Cùng với đó, đã tổ chức cho đảng viên trong toàn Chi bộ ký cam kết thực hiện và đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. 
Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc tuần tra quản lý, bảo vệ biên giới, phối hợp tổ chức tốt công tác tuần tra, bảo vệ biên giới. Từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc, lực lượng dân quân thực hiện tuần tra, bảo vệ biên giới, vừa ngăn chặn xuất - nhập cảnh trái phép, góp phần đắc lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh của địa phương.  Nhiệm vụ chính là tuần tra, kiểm tra hệ thống đường biên, cột mốc, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quy chế quản lý bảo vệ biên giới; các hành vi vi phạm Hiệp định quy chế quản lý bảo vệ biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc.    
 
Lực lượng dân quân và Biên phòng tham gia tuần tra mốc giới
Thông qua công tác dân vận, lực lượng dân quân  xã đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Đặc biệt, là thông qua công tác dân vận, lực lượng dân quân còn thể hiện rõ ý thức trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ, tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của lực lượng vũ trang cách mạng, khẳng định hiệu quả và vai trò của công tác vận động quần chúng của lực lượng dân quân tại địa phương…”    
 
Lực lượng dân quân tham gia trồng cây cảnh quang ven đường
Cùng với nhiệm vụ huấn luyện hàng năm, sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ luôn được Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ngay từ những ngày đầu huấn luyện, Ban CHQS xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn nội trong quá trình huấn luyện đẩy mạnh công tác dân vận góp công cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 
Lực lượng dân quân tham gia giúp nhân dân cải tạo vường tạp
    Phát huy những thành quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh thế giới và đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chi ủy chi bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, lực lượng dân quân lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, từ đó biến quyết tâm thành hành động để chủ động, nỗ lực vượt khó, nắm bắt thời cơ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.
 

Chảo Mí Páo - Đảng ủy xã Thắng Mố

Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập