Xây dựng Đảng

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2021

14/12/2021 13:51 81 lượt xem

Sáng ngày 14.12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Ban Đảng Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Yên Minh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2021.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2021
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Trong thời gian 2 ngày 14,15/12 các học viên của lớp học sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản như: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ; bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát; nghiệp vụ phương pháp tư duy, tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo cơ sở và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nâng cao năng lực làm việc, vận dụng kiến thức, phương pháp khoa học để giải quyết những vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn công tác ở cơ quan, đơn vị. Đồng thời, lớp học dành thời gian trao đổi, thảo luận làm phong phú thêm vốn kiến thức mới về khoa học quản lý, nghiệp vụ công tác lãnh đạo, rèn luyện năng lực tư duy, năng lực hoạt động thực tiễn, rèn luyện phẩm chất, phong cách lãnh đạo và nghiệp vụ xử lý tình huống. Khẳng định các giá trị bền vững chủ trương, nghị quyết và các quy định của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hà Hường

Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập