Chính Trị

Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã huyện Yên Minh, nhiệm kỳ 2021-2026

12/01/2022 10:19 52 lượt xem

Trong các ngày 11,12,13.1.2022, tại huyện Yên Minh, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã của huyện Yên Minh, nhiệm kỳ 2021-2026. Lớp bồi dưỡng được tổ chức với hình thức trực tuyến từ điểm cầu huyện đến điểm cầu các xã, thị trấn.

Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã huyện Yên Minh, nhiệm kỳ 2021-2026
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng ở Điểm cầu trung tâm huyện

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu HĐND xã, HĐND huyện Yên Minh, nhiệm kỳ 2021-2026 được các các giảng viên truyền đạt nội dung 5 chuyên đề chính là: chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; kỹ năng của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trong tham gia xây dựng ban hành Nghị quyết; tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức về nội dung hoạt động và kỹ năng của người đại biểu dân cử, qua đó giúp các đại biểu HĐND huyện, xã vận dụng sáng tạo vào thực tiễn để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đáp ứng sự tín nhiệm của cử tri./.

Hà Hường

Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập