Trung tâm Văn hóa - TT và DL huyện

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên năm 2018

13/08/2018 00:00 210 lượt xem

Từ ngày 10/8 đến 25/8, Phòng GD&ĐT huyện Yên Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục hè năm 2018.

            Trong đợt bồi dưỡng lý luận chính trị này, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo huyện sẽ được tiếp thu các nội dung chuyên đề như: Những vấn đề cốt lõi trong các Nghị quyết lần thứ 6, thứ 7 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII); Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  năm 2018, về xây dựng phong cách của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 32 ngày 01/9/2015, của BTV Tỉnh ủy về tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng về nâng cao chất lượng đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo trên địa bàn tỉnh Hà Giang; tình hình thời sự chính trị quốc tế, trong nước và tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương 6 tháng đầu năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác…

Qua đợt bồi dưỡng lý luận chính trị này, nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn toàn huyện; bồi dưỡng những nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh và của huyện, trên cơ sở đó để cho đội ngũ cán bộ, giáo viên vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy và quản lý…


Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập