Học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ xã Sủng Thài tích cực học tập và làm theo lời Bác

11/06/2020 07:00 56 lượt xem

Trong những năm qua, Đảng bộ xã Sủng Thài huyện Yên Minh luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lâu dài, nên hàng năm, Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng kế hoạch; lựa chọn những nội dung phù hợp để mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân học tập, làm theo.

     Để thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Đảng ủy xã Sủng Thài, huyện Yên Minh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của chỉ thị tới các chi bộ và các tầng lớp nhân dân. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị có tác động tích cực, mạnh mẽ đến đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, đảng viên. Qua đó việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Người đã từng bước trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng với tinh thần tự giác cao trong Đảng bộ, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

     Nét nổi bật trong việc học và làm theo lời Bác ở Đảng bộ xã Sủng Thài huyện Yên Minh chính là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương có nhiều chuyển biến rõ rệt. Xác định việc phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm nên Đảng bộ xã chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ sát với tình hình thực tế. Hàng năm đề ra các nghị quyết lãnh đạo về phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng nông thôn mới... Với việc xây dựng các nghị quyết sát với thực tế địa phương và tổ chức thực hiện có hiệu quả, Đảng bộ xã đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng, vượt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm.

     Nhờ thực hiện tốt việc học và làm theo lời Bác, Sủng Thài đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Qua đó ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với phong trào “ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giầu chính đáng”. Nhân dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa những loại cây con có năng xuất cao vào sản xuất và chăn nuôi. Do đó, trong những năm qua trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Điển hình trong các phong trào này như hộ gia đình như ông Cháng Pù Sính - Thôn Há Lìa có mô hình chăn nuôi bò hàng hóa, hàng năm cho thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng; hay như hộ gia đình anh Cháng Mí Say - thôn Cháng Pùng A, mạnh dạn nuôi ong lấy mật hoa bạc hà, với hơn 100 tổ ong sau mỗi vụ mật cũng cho gia đình anh có nguồn thu nhập ổn định. Không chỉ làm giàu cho gia đình mình từ phát triển kinh tế những hộ gia đình này còn tích cực hướng dẫn bà con kỹ thuật, hỗ trợ con giống. Nhờ đó nhiều hộ đã có vốn để ổn định kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

     Có thể thấy, những năm qua, Đảng bộ xã Sủng Thài huyện Yên Minh đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từng bước đi vào chiều sâu, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Sủng Thài xác định việc học tập và làm theo Bác trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; coi trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện học tập và làm theo Bác./.


Tin khác

Văn bản mới

Thống kê truy cập